Opevněné kostely

Kostely jako mnohdy jediné kamenné stavby na vesnici se v neklidných dobách stávaly útočištěm vesnického obyvatelstva. K tomu účelu byly vybavovány různými obrannými prvky – ohradními zdmi, střílnami, obrannými ochozy, věžemi. Nutno říci, že poskytovaly ochranu jen v případě útoku menších skupin nájezdníků, protože obvykle jsou situované v strategicky nevýhodné poloze, jejich opevnění odpovídalo možnostem vesnice a nutnou podmínkou obrany bylo také to, že obránci stačili doběhnout do kostela dříve, než nepřátelé.

Kostel ve Velké nad Veličkou stojící ve svahu na mírném návrší je kolem celého obvodu ohrazen hradbou postavenou zřejmě na konci 15. století. Na severní straně byla naklánějící se zeď dodatečně zpevněna několika pilíři. Na této straně je 16 klíčových střílen a výška hradby je asi 3 m. Na opačné straně je několik užších pilířů, vnější výška je až 4 m, vnitřní asi 150 cm, bez jakýchkoliv otvorů. Na nejvíce ohrožené východní straně, kde terén povlovně stoupá, byl zřejmě příkop. Jak byl zajištěn vstup, který byl pravděpodobně na místě dnešního v přerušení hradby, nelze rozpoznat. Zda opevnění někdy splnilo svůj účel, není známo. Faktem je, že v průběhu 17. století byla obec 3x vypálena a kostel byl natolik pobořen, že bylo nutno jej přestavět do dnešní podoby. Z původní stavby z 13. – 14. století zůstal závěr zaklenutý gotickou křížovou klenbou.

Kostel v Hluku se nachází uvnitř pravidelného opevnění se čtyřmi hranatými baštami v nárožích. Bašty vystupují asi metr před líce zdi, dvě západní mají ještě štěrbinovité střílny umožňující boční postřelování rovných úseků hradeb. Výška zdi je asi 2 -3 m, terén uvnitř je srovnán do roviny. Předpokládaná doba výstavby je konec 17. – začátek 18. století. Kostel je dílem architekta Antona Martinelliho, nahradil původní kostel zničený požárem v roce 1736.

Zříceniny původně románského kostela v Haluzicích nedaleko Bošáce leží v těsné blízkosti vesnice. Byl postaven v 13. století a asi v 14. století ohrazen hradbou se vstupní věží. Hradba je dnes vysoká 1 – 2 m a ohrazuje poměrně rozsáhlý areál, který sloužil snad i jako tržiště. Kostel sloužil do 19. století, dnes z něj stojí obvodové zdivo. Je ohrožován neustále se rozšiřující Haluzinkou tiesňavou v těsné blízkosti vytvořenou v měkkém podloží vedle protékajícím potokem.

Kostel v Dolnej Súči stojí na mírném návrší. Jeho opevnění tvoří patrová zvonice s valeně zaklenutým průjezdem (ten dnes ke vstupu neslouží) a hradební zeď, která ohrazuje oválný areál. Zeď je asi 2 m vysoká, bez otvorů, zvenku zpevněná pilíři v asi pětimetrových rozestupech. Kostel je umístěn v severní části a jedním nárožím vystupuje před hradbu. Protože tato část kostela je širší, mohla být dotatečně přistavěna a hradba původně zřejmě dokončila oblouk ke zvonici. V jižní části areálu je prostranství dříve sloužíví jako hřbitov. Kostel nemá věž, pochází z 18. století  a nahradil požárem zničený dřevěný kostel, v 19. století byl klasicistně přestavěn.

Nejkompaktněji působí kostel v Čachticích. Je ohrazen kamennou hradbou se štěrbinovými střílnami podepřenou několika pilíři. Zvláště impozantně vypadá při pohledu od náměstí, kde jsou hradby nejvyšší a zdvihají do výše až 5 m. Do areálu kostela vedou 3 vstupy, jeden po strmém kamenném schodišti datovaném do roku 1496, druhý přes kamenný most, který překlenul silnici v místě bývalého příkopu, třetí po rampě nad zbytkem příkopu ze severu. Na starých vyobrazeních je na vrcholu hradby cimbuří. Kostel pochází ze 14. století a do dnešní podoby byl přestavěn v 18. století.  V jeho kryptě byla snad pohřbena A. Báthoryová. Vedle kostela stojí gotická kaple z roku 1330.

Z opevnění kostela v Brezové pod Bradlom zůstala část ohradní zdi a dvě podkovovité bašty chránící vstup. Kostel v Myjavě byl ohrazen zdí s bránou. Zeď byla po 2. světové válce zcela odstraněna. Nejednalo se zřejmě o opevnění. Kostel vznikl až v 18. století, kdy důvody vedoucí k obraně již pominuly. Opevnění se dá spíše předpokládat u dnes již zaniklého kostela na Staré Myjavě. Ve Staré Turé stojí tzv. „husitská veža“. Nachází se na okraji hřbitova, vstup do ní je v patře po dřevěném schodišti. Vzhledem k průjezdu v přízemí musela být součástí nějakého dnes již neexistujícího opevnění okolo kostela zaniklého v 18. století. S husity má společné jen jméno, její vznik je možno klást nejdříve do 16. století. V kostele ve Skalici můžeme vidět obraz zobrazující vzpouru v Turé Lúce.  Potyčky mezi vzbouřenci a lidmi biskupa Bársoniho se odehrávají kolem kostela ohrazeného vysokou zdí. Obrázky postupně Velká, Hluk, Haluzice, Čachtice, Dolná Súča, Stará Turá, Brezová.