Obyvatelstvo

Obyvatel ubývá. Není to tím, že by se rodilo málo dětí, ale že lidi odcházejí

Image​​

Za 10 let se věková struktura posunulak vyšší věkové kategorii

Image​​

Dlouhodobý vývoj populace na pozadí populace ČR (pravá osa) ukazuje devastující vliv válek na moravsko-uherském pomezí v 17. století, z nichž se obce vzpamatovaly až počátkem 19. století. Zřetelný je také úbytek v obou světových válkách.  Úbytek vlivem odsunu německého obyvatelstva se jv. Moravy netýkal. Ve Velké největší nárůst po 2. sv. válce, v celé ČR poč. 20. století. Od osmdesátých let populace soustavně klesá nebo stagnuje.Image

 

Jak volí Slovácko

Slovácko volí podle příslušnosti k regionu. Zálesí+Hradišťsko+Brodsko: malá nazaměstnanost, malý Zemanův zisk. Hanácké Slovácko+Dolňácko+Podluží+Horňácko+Kopanice: vyšší nezaměstnanost, vyšší zisk. Do hry vstupuje další faktor, a to blízkost (kulturní i dopravní) k velkým městům. Brodsko i přes malou nezaměstnanost Zemana volí, protože to má daleko jak do Brna, tak do Zlína. Hustopečsko i přes vyšší nezaměntnanost Zemana nevolí, protože jsou orientovaní k Brnu. Oba faktory se zesilují. Kopanice ,Horňácko, vesnice na úpatí Chřibů jako nejvíce izolované regiony s nejvyšší nezaměstnaností volí Zemana. Luhačovicko a Hradišťsko orientované na Zlín ne.

Image

Centra zemanismu: pás Břeclav - Hodonín, Veselí - Kyjov, Dubňany a celý jihovýchod počínaje Horňáckem přes Kopanice po Slavičín. Menší úspěchy Zemana: západně od spojnice Břeclav - Kyjov, Luhačovicko, Strážnice, Hradišťsko. Čím blíže Brnu nebo Zlínu, tím méně hlasů pro Zemana. Čím více do hor, uzavřených regionů konzervujících tradiční hodnoty, tím více. Zemana volí v oblastech dělnických, která utrpěla ztrátou pracovních míst (Dubňany, Hodonín, Veselí). Tedy Zeman se volí zejména v oblastech s vyšší nezaměstnaností nebo nějakým jiným důvodem k nespokojenosti a v oblastech izolovaných od velkých měst.

Image

Duel Petr - Babiš: Dubňany, Šardice, Hodonín, Veselí, Bzenec, Horňácko, Kopanice setrvávají na pozicích zemano-babišismu.

Image

Velická příjmení

Příjmení, která se ve Velké vyskystují s mnohem větší frekvencí (25x více), než jinde ve světě a nosí je aspoň pár lidí. Ve sloupcích výskyty ve Velké a okolí, ve zbytku Slovácka, ve zbytku Moravy a v Čechách. Příjmení, která mají v prvním sloupci největší puntík a směrem doprava se jeho velikost zmenšuje, jsou velickými enedemity. Unikáty jsou třeba Miškeřík nebo Chrenčík, kteří se vyskytují jen ve Velké, v malé míře na Moravě, ale v Čechách vůbec.

Image

Slovácká příjmení

Příjmení typická pro Slovácko. Tzn. příjmení vyskytující se v jednotlivých regionech s 8x větší frekvencí než jinde ve světě a která nosí více jak 0,15% obyvatel regionu. Každé příjmení je obvykle typické pro jednu oblast. Počet velkých puntíků ukazuje na svébytnost nebo kosmopolitičnost oblasti. Na Hustopečsku (Hanácké Slovácko), Luhačovicku (Zálesí) a Hradišťsku skoro žádné nenajdeme - obyvatelstvo bylo vystaveno migraci ve všech směrech. To jsou také nejméně "slovácké" regiony. Naopak Uherskobrodsko (+Kopanice) a Veselsko (Horňácko + veselská a strážnická část Dolňácka) mají puntíků nejvíce - regiony s ryzím folklórem odolávající vnějším vlivům a uchovávající tradiční hodnoty. Veselsko je taženo Horňáckem, polovina jsou horňácká jména. Břeclav (Podluží), Kyjov a Hodonín se pohybují mezi.

ImageImage