Horňácko

Velká nad Veličkou leží v údolí říčky Veličky sevřeném výběžky Bílých Karpat v nadmořské výšce 300 mnm. Je přirozeným centrem Horňácka, oblasti dosud živých lidových tradic. Od ostatních slováckých oblastí se odlišuje svébytnou kulturou, která se projevuje nářečím, hudbou, zpěvem, tancem, lidovými obyčeji a i jinak. Kulturní svéráz našel vyjádření v Horňáckých slavnostech nebo fašanku, unikátních přehlídkách autentického folklóru. Opravdové bohatství kraje ovšem spočívá v nenarušené přírodě a krajině po staletí citlivě formované člověkem, v rozmanitosti živočišných i rostlinných druhů a krajinných prvků. Zeměpisně je území přibližně ohraničeno hranicemi povodí horního toku Veličky s jejími přítoky a Kuželovského potoka až po jejich soutok. Historicky bylo rozděleno mezi strážnické a ostrožské panství. K návštěvě je možno zvolit jakoukoliv roční dobu, nejvhodnější je počátek léta, doba květu orchidejí. Trvalý dojem zanechá setkání se zemitým folklórem v jeho ryzí podobě na některé ze zmíněných akcí nebo ochutnávka produktů záhumenkového hospodaření na koštech klobásek, kyselého zelí a slivovice.

Oblast mikroregionu Horňácko zahrnuje obce

Velká nad Veličkou     

 znakve

Lipov                          znakli

 

Javorník         

znakja

Hrubá Vrbka                znakhv

Nová Lhota     

znaknh

 

Hrubá Vrbka   

znakhv

Malá Vrbka                   znakmv

Louka

Image     Image

Kuželov   

znakku

Suchov                      znaksu